Print Friendly and PDF

A MADÔNNIN-A DI PESCÔEI LA MADONNINA DEI PESCATORI
Carbone - Vigevani Carbone - Vigevani
   

Lazzû un lûmin lôntan in sciô mä de sturla
Ô brilla ô scômparisce e ô s’allôntann’a
Che nôtte scûa e là sciûscia a bôriann’a
Duì ommi sôn partii pe annà a pescä

Lazzû in tè n’a casetta gh’ea n’a figgia
C’a stava ammiase ô mä tûtta tremante
Madonna gh’o më pôë e gh’o më galante
A dixe che cômbattan là pe ô mä

Fæ che ritôrnan salvi o madônni’a mæ
Salvëme ô mæ galante salvë ô mæ vegiô pôë
Veddiei ve impiò de fiôri a festa ô vostrô artä
Madonn’a tutta bella che sêi l’asciû in arbä

Ë pä che a maduninn’a a scrolle a testa
Là dëntrô a sö niccetta in scè l’artä
Nô state pà ca dixe a fa di crûsi
Nô state miga dunque a spaventä

Ma i duì pescôei in të l’ôa da asmortä ô lûmme
A spiaggia sôn tôrnë cô barcô pin
Ean stanchi morti scì questô l’e’ vêa
Ma a to-a sôn restë finn’a a mattin

Oua gexetta tûtta cômme a l’è prôfûmmä
Tûtte e mattin n’a figgia a và lasciù a pregå
Nô ean madonna quelle prômisse da mainë
Vôì meì salvoù ô galante vôì meì salvoù më pôe

Laggiù un lumicino lontano sul mare di Sturla
brilla, scompare e si allontana,
che notte scura e là soffia la Tramontana
due uomini sono partiti per andare a pescare.

Laggiù in una casetta c'era una ragazza
che stava guardando il mare tutta tremante:
"Madonna, ci sono mio padre e il mio fidanzato"
dice "che combattono la sul mare

fate che ritornino salvi, o madonnina mia,
salvate il mio fidanzato, salvate il mio vecchio padre.
Vedrete, riempirò di fiori a festa il vostro altare
Madonna tutta bella che siete lassù in Albaro".

E sembra che la madonnina muova la testa
la dentro la sua nicchietta sull'altare,
"Non stare" sembra dica" a crucciarti
non stare mica dunque a spaventarti".

Ma i due pescatori all'ora di spegnere le luci
alla spiaggia son tornati con la barca piena,
erano stanchi morti, si questo è vero,
ma a tavola son rimasti fino al mattino.

Ora la chiesetta com'è tutta profumata,
tutte la mattine una ragazza va lassù a pregare:
"Non erano Madonna quelle, promesse da marinaio
voi mi avete salvato il fidanzato, voi mi avete salvato mio padre