Print Friendly and PDF

BACCICIN VÀTTÊNE A CÀ BACCICIN VATTENE A CASA
Anonimo Anonimo
   

O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
Teu muë a t’aspëta

E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E a porta avêrta

Serve a së che lë a m’aspëte
Sè lì in fundu du caruggiu
Gò a manena u më struffugiu
Cà me stà sempre aspeta-a
E a lè lì mi lò zà vista
Gò d’accordiu strëitu l’ôggiu

Le a se ascunde dërê au trôggiu
Perchè a deve ruxentà

O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
Teu muë a t’aspëta

E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E a porta avêrta

Serve a së che lì in ta sca-a
Le a më lascë assêizu u lûmmë
Mi nu possu suffrì u fûmmë
Du pêtroliu e du stûppin
E se poi vôggiu i n ta sca-a
A manena daghe in baxiu

Nu besogna faghe caxiu
Mi u lûmmin vôggiu asmurtà

O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
O Baccicin vattêne a cà
Teu muë a t’aspëta

E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E-a ta lasciou u lûmmë in ta sca-a
E a porta avêrta

O Baccicin lascime stà
O Baccicin nu me anguscià
Questa cansun nu stà a cantà perchè a lè vegia

O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
tua madre ti aspetta

E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
e la porta aperta

Non serve che lei mi aspetti
se io in fondo della strada
ho la Manuela la mia ragazza
che mi stà ad aspettar
lei è lì io l’ho già vista
e le ho d'accordo stretto l’occhio

Lei si nasconde dietro al trogolo
perché deve risciacquare

O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
tua madre ti aspetta

E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
e la porta aperta

Non serve che nella scala
mi abbia lasciato il lume acceso
io non posso soffrire il fumo
del petrolio e dello stoppino
e se poi voglio nella scala
alla Manuela darle un bacio

Non bisogna farci caso
io il lumino voglio spegnere

O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
O Baccicin vattene a casa
tua madre ti aspetta

E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
E ti ha lasciato il lume nella scala
e la porta aperta

O Baccicin lasciami stare
O Baccicin non mi angustiare
questa canzone non cantare perché è vecchia