Print Friendly and PDF

TIRIBI TÀRABA TIRIBI TÀRABA
Anonimo Anonimo
   

Vêuggiô andamene in pò a meñ’a
Pë sta a vëdde e figge a nêuà
Gh’è ne ûnn’a accôegà in sce l’ënn’a
Gh’è ne ûnn’a accôegá in sce l’ënn’a

Vêuggiô andamene in pò a meñ’a
Pë sta a vëdde e figge a nêuà
Gh’è ne ûnn’a accôegà in sce l’ënn’a
Che ô më chêu côscì a fá canta

Ô fà tiribi tiribi tiribi taraba taraba taraba...

Vêuggiô andamene a staziôn
Pë sta a vëdde ô trenô partï
Mà in scë l’ultimô vagôn
Mà in scë l’ultimô vagôn

Vêuggiô andamene a staziôn
Pë sta a vëdde ô trenô partï
Mà in scë l’ultimô vagôn
Gh’é n’a côbbia ch’a canta côscï

E fa tiribi tiribi tiribi taraba taraba taraba...

Voglio andare alla marina
per vedere le ragazze nuotare
C’è ne una sdraiata sulla sabbia
c’è ne una sdraiata sulla sabbia

Voglio andare alla marina
per vedere le ragazze nuotare
C’è ne una sdraiata sulla sabbia
che il mio cuore così fa cantare

E fa tiribi tiribi tiribi taraba taraba taraba...

Voglio andare alla stazione
per vedere il treno partire
Ma su l’ultimo vagone
ma su l’ultimo vagone

Voglio andare alla stazione
per vedere il treno partire
Ma su l’ultimo vagone
c’è una coppia che canta così

E fa tiribi tiribi tiribi taraba taraba taraba...