Print Friendly and PDF

SERENATA A STURLA SERENATA A STURLA
Rocca - Balestrero Rocca - Balestrero
   

Bellô ô mä, che bella seia
Che silënziô che poesia
Là pë crôse gh’è l’aexia
In’odô dë primmavêia

La pë ô mä vêddô n’a veia
Tûtta gianca c’à s’avvia
Pä cà dixe bônnaseia
Pä cá dixe a l’è finia

Bônnaseia, bônnaseia, bônnaseia

Vanni a seia daô teû barcôn
Lascia’nnà chì nô-u ghe bôn
Sturla cù scì dè seia
Quande l’è ô cêô de lunn’a

Stasseia nô ghe ne unn’a
Ciù bella pë cantä
Sturla cô scì dè seia
Quande l’è calmô ô mä

Stassea nô ghe ne unn’a
Ciù bella pë cantä

Bello il mare, che bella sera
che silenzio che poesia
Là per i viottoli c’è allegria
in odore di primavera

Là sul mare vedo una vela
tutta bianca che si avvia
Sembra dica buonasera
sembra dica è finita

Buonasera, buonasera,buonasera

Vai alla sera dalla tua finestra
lascia andare, qui non c’è buono
Sturla così di sera
quando c’è il chiaro di luna

Questa sera non c’è né una
più bella per cantare
Sturla così di sera
quando è caldo il mare

Questa sera non c’è né una
più bella per cantare