Print Friendly and PDF

A BATTAGLIA DÔ GRAN LA BATTAGLIA DEL GRANO
Risso - Margutti Risso - Margutti
   

Paisen di mônti nostri
çerchë tûtti d’agiûtä
a battaglia perchè ô gran
ô nô l’aggie da mancä

Ogni parmô de terren
ô se deve côltivä
dôve portan sti paisen
ô mëstè lasciù a baxiä

Paisan paisan semen’a ô gran

Ai fôresti gh’e sbragiemô
semmô nôiatri che vinçiemô
A battaglia dô gran
viva ô paisan viva ô paisan

E per l’annô che vegnia
o l’Italia in gran giardin
o pë fäse rispettä
sempre gravi i sêu cônfin

Quale emblema de stà guæra
ritôrnià in patria l’italian
e nô gh’è saiä da nostra tæra
inattiva e sensä gran

Paisan paisan semen’a ô gran

Ai fôresti gh’e sbragiemô
semmô nôiatri che vinçiemô
A battaglia dô gran
viva ô paisan viva ô paisan

Viva ô paisan viva ô paisan

Paesani dei monti nostri
cercate tutti d'aiutare
la battaglia perchè il grano
non venga a mancare

Ogni palmo di terreno
si deve coltivare
dove portano questi paesani
il mestiere lassù a baciare

Paesano paesano semina il grano

Ai forestieri grideremo
siamo noi quelli che vinceranno
la battaglia del grano
viva il paesano viva il paesano

E per l'anno che verrà
o l'italia un grande giardino
o per farsi rispettare
sempre gravi i suoi confini

Quale emblema di questa guerra
ritornerà in patria l'italiano
e non ci sarà nostra terra
inattiva e senza grano

Paesano paesano semina il grano

Ai forestieri grideremo
siamo noi quelli che vinceranno
la battaglia del grano
viva il paesano viva il paesano

Viva il paesano viva il paesano